Forum for Ældre- og Socialtandpleje har som formål at medvirke til at fremme, udvikle og forbedre den forebyggende tandpleje blandt ældre borgere og borgere, der er socialt udsatte, for dér igennem at sikre borgerne et sundere og længere liv.

Snart vil du her kunne læse mere om Forum Ældre- og Socialtandpleje her på siden. Lige nu er siden under opbygning.

Kontakt til Forum for Ældre- og Socialtandpleje:

Formand Ove E. Dalsgaard
Sekretær Tim H. Fog

info@aeldreogsocialtand.dk