Danske Ældreråd sætter i deres nyhedsbrev fra februar i år fokus på svage ældres tænder. Dansk Ældreråds mærkesag er underernæring, og her kan ældres tandhygiejne også spille en stor rolle. Erik Stagested, landsformand for Danske Ældreråd udtaler:

“Ældre-/seniorrådene har en lovbefalet opgave i at rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål, og dermed også i forhold til, hvordan pengene, som kommunerne fået til dette område, bruges. Derfor vil jeg gerne opfordre ældre-seniorrådene til at holde øje med, hvordan deres kommunalbestyrelser bruger pengene til en øget indsats for svage ældres tandpleje. Danske Ældreråds mærkesag er underernæring, og her kan ældres tandhygiejne også spille en stor rolle, da ældre med dårlige tænder kan have svært ved at spise.”

Klik her for at læse nyhedsbrevet.