Broen til bedre mundpleje

Broen til bedre mundpleje

Broen til bedre mundpleje er et gratis, web-baseret kommunikationspunkt for indsamling og udveksling af praktisk og faglig viden om tand- og mundpleje af særligt udsatte ældre borgere. Broen er en aktiv del af foreningen Forum for Ældre- og Socialtandpleje.

Kommunikationspunktet Broen til bedre mundpleje skal:

  • opsamle, formidle og udbrede viden, erfaringer og materialer
  • bygge bro mellem på den ene side opsamlet og genereret viden, og på den anden side hverdagens praktiske udfordringer for alle, der har med de særligt udsatte borgergrupper at gøre
  • bygge bro mellem tandplejen og ældreplejen
  • bygge bro mellem holdning og handling
  • bygge bro mellem sundhedsloven og serviceloven

Broen formidler viden og information gennem regelmæssige e-mailudsendelser. Du kan tilmelde dig mailinglisten herunder.