Materialer

Der kan anvendes i arbejdet med at formidle viden og vejledning om tandpleje af ældre borgere.

Materialer

Gennem Forum for Ældre- og Socialtandplejes sekretariat, Tandplejeinformation OPP, kan du finde en lang række materialer, der kan anvendes i arbejdet med at formidle viden og vejledning om tandpleje af ældre borgere.

E-learning

E-learning giver social- og sundhedspersonalet den nødvendige viden og vejledning om mundpleje af ældre borgere. Det kan anvendes som undervisning, kursusforløb, selvlæring eller som opslagsværk i hverdagen.

Klik her for at se mere om Tandplejeinformations e-learning.

Tandplejeguiden

Tandplejeguiden er et digitalt actioncard til brug på iPad / tablet i social- og sundhedspersonalets faglige hverdag.

Klik her for at se mere om Tandplejeguiden.

Mundplejeplaner

Udarbejdelse af individuelle mundplejeplaner er en hjørnesten i Sundhedsstyrelsens rapport “Modernisering af Omsorgstandplejen”. I samarbejde med Voksentandplejen i København har Tandplejeinformation udarbejdet forslag til 2 mundplejeplaner: en tværfaglig og en fokuseret.

Klik her for at downloade den tværfaglige mundplejeplan.

Klik her for at downloade den fokuserede mundplejeplan.

Andre materialer

Du kan finde mange andre materialer på Tandplejeinformations produktoversigt.

Klik her for at gå direkte til produktoversigten.