Projekter

Der bygger bro og hjælper med at sikre, at de svage ældre får den tandpleje, som de har brug for.

Projekter

En række kommuner er allerede i gang med projekter, der skal hjælpe med at bygge bro, hjælpe med at sikre, at de svage ældre borgere får den tandpleje, som de har brug for.

Du kan se en foreløbig liste over Projekter herunder. Du er velkommen til at henvende dig til den kontaktperson, der er angivet ud for det enkelte projekt. Du kan også vælge at få skabt kontakt gennem Forum for Ældre- og Socialtandplejes sekretariat. Klik her for at se vores kontaktoplysninger.

Oversigt over projekter

Ældreforum

Socialministeriets Ældreforum har udgivet to brochurer med information om og vejledninger vedrørende ældre borgeres mundhygiejne:

Sunde tænder – hele livet, ældres tand- og mundsundhed, inspiration til ældre borgere

Klik her for at downloade brochuren

Sunde tænder – hele livet, ældres tand- og mundsundhed, inspiration til social- og sundhedspersonalet samt pårørende

Klik her for at downloade brochuren

Kommunale projekter

Assens, Horsens og Silkeborg kommuner i samarbejde med KL og Fremfærd Ældre:
Udvikling af partnerskab om omsorgstandpleje og andre af velfærdssamfundets kerneopgaver
Klik her for at læse mere om projektet

Gladsaxe Kommune
Kontaktperson:
Klik her for at se projektmaterialet

Varde Kommune
Kontaktperson: Ældre- og handicapchef Thorkild Sloth Pedersen, thpe@varde.dk
Klik her for at se projektmaterialet

Viborg Kommune
Ny app får flere borgere i omsorgstandplejen
Kontaktperson: Tandplejeinformation OPP, info@tandplejeinformation.dk
Klik her for at høre et indslag fra DR P4 Midt Vest
Klik her for at læse mere om app’en

Aalborg Kommune
Kontaktperson: Karin Aagaard, kaag@hst.aau.dk
Klik her for at se projektmaterialet

Aarhus Kommune:
Kontaktperson: Else Buus, jeels@aarhus.dk
Klik her for at se projektmaterialet

Vejle Kommune
Kontaktperson: Lasse Bech Erlendsson, lason@vejle.dk
Klik her for at læse et indslag om projektet i Fredericia Dagblad
Klik her for at se projektmaterialet