Forum for Ældre- og Socialtandpleje afholder i samarbejde med Astrid Krag, MF (S) landskonference for og om de ældre borgeres tand-og mundproblemer i Fællessalen på Christiansborg mandag den 13. november 2017 fra kl. 9.30 – 14.15.

Konferencen, der åbnes af Astrid Krag, MF (S), afholdes for kommunale ældrechefer, plejecenterledere, overtandlæger, politikere, ældreorganisationer og andre stakeholders. Formålet med konferencen er at sprede viden om de ældre borgeres tand- og mundforhold, at gennemgå eksempler på metoder og fremgangsmåder, og at dér igennem initiere projekter og netværkdannelse blandt deltagerne.

Indlægsholderne er:

 • Overlæge, dr.med. Carsten Hendriksen
 • Professor dr.odont, ph.d. Palle Holmstrup
 • Overtandlæge, lektor, ph.d. Børge Hede
 • Afdelingsleder, tandlæge Maiken Bagger
 • Afdelingstandlæge ph.d MPH Lene Vilstrup
 • Kvalitets-konsulent Else Buus, Aarhus Kommune
 • Adjunkt, ph.d. cand.cur. Karin Aagaard
 • Ældre- og handicapchef Thorkild Sloth Pedersen.

I paneldebatten, der styres af sektorformand Karen Stæhr, FOA, deltager:

 • Kirsten Normann Andersen, MF (Sundheds- og ældreordfører, SF)
 • Astrid Krag, MF (Ældreordfører, S)
 • Overtandlæge, lektor, ph.d. Børge Hede.
 • med flere.

Se det fulde program her

 • Pris for deltagelse: kr. 500,00 excl. moms pr. deltager.
 • Der er 148 pladser, så tilmelding sker efter først-til-mølle princippet. Sidste frist: 29. oktober 2017.
 • Tilmelding sker ved at fremsende deltagernavn (både fornavn og efternavn), stillingsbetegnelse, e-mail og virksomhedsadresse samt EAN-nr. til info@aeldreogsocialtand.dk. Vi fremsender faktura, og når den er betalt, er tilmelding gyldig.

Har du spørgsmål, så kontakt os på info@aeldreogsocialtand.dk