Derfor ældre- og socialtandpleje

Derfor ældre- og socialtandpleje

 

Vi kan ikke være andet bekendt
De ældre borgere skal også have ordentlig tandpleje. Vi kan ikke være andet bekendt. Ordentlig tandpleje til ældre redder liv og sparer penge.

Én af de vigtigste veje til bedre tandpleje for ældre borgere er at give meget mere og meget bedre information og oplysning. Det vil sige: information til borgere, pårørende og plejepersonale om hvorfor tandpleje er vigtig – også for de ældre borgere. Og information om hvad, man skal gøre, og hvordan man kan få den hjælp, man har behov for.

Forum for Ældre- og Socialtandpleje har fokus på at forbedre ældres tandforhold gennem en række forskellige informationsaktiviteter. En af hjørnestenen i vores arbejde er derfor den fælleskommunale hjemmeside: www.omsorgstandpleje.org, der er en public service side med alt om tandpleje for ældre.

Forum for ældre og socialtandpleje består af:

  • Formand for Forum, Karen Stæhr, tidl. sektorformand i FOA
  • 1. næstformand for Forum, Ove E. Dalsgaard, tidl. borgmester
  • 2. næstformand for Forum, Arne Rolighed, tidl. minister
  • Dansk Ældreråd, næstformand, Inger Møller Nielsen
  • Københavns Kommune, overtandlæge, lektor, ph.d. Børge Hede
  • Københavns Universitet, lektor ph.d. Lisa Bøge Christensen
  • Ole Nielsen, tidl. direktør i Ballerup Kommune
  • SUFO, bestyrelsesmedlem Anja Rosenlund
  • Varde Kommune, Ældrechef Thorkild Sloth Pedersen
  • Ældresagen, seniorkonsulent, Rikke Hamfeldt