Forebyggelse

Forebyggelse

 

Vejledning, uddannelse og formidling
En af Ældre- og Socialtandplejes vigtigste mærkesager, er at forebygge ved at formidle vide om ældre og socialtandpleje – og også hermed initiere uddannelsesforløb og udarbejde vejledninger sammen med samarbejdspartnere.

Dvs:

  • Aktivt informere om ældre- og socialtandpleje.
  • Yde rådgivning om indsatser og resultater til såvel offentlige som private interessenter.
  • Initiere kampagner.
  • Udarbejde og formidle praktiske vejledninger og oplysende materialer.
  • Stille sig til rådighed for spørgsmål, dialog og skabe debat.
  • Koordinere indsats og aktiviteter med offentlige og private organisationer.
  • Deltage i relevante, tværgående projekter og aktiviteter, mm.