Oplysningskampagne

Oplysningskampagne

Forum for Ældre- og Socialtandpleje mener, at det ikke er værdigt i et velfærdsamfund som det danske at konstatere, at hovedårsagen til svage borgeres mangelfulde tandpleje er mangel på viden og uddannelse.

Dette gælder for de pågældende borgere men i lige så høj grad for de omsorgspersoner, som forventes at tage sig af dem. Der synes også behov for udvikling af hjælpemidler og praktiske, målrettede vejledninger.

Der er ikke behov for højteknologiske indsatser men for indsatser baseret på regelmæssige tandlægebesøg samt – hvad der er vigtigst – daglig god mundhygiejne. Ofte skal indsatsen dog skræddersyes, så den passer til borgeren og dennes hjælpere – eventuelt ved anvendelse af hjælpemidler.

Konkret arbejder Forum for Ældre- og Socialtandpleje derfor på:

1: Styrkelse af den sundhedspolitiske opmærksomhed på ældre- og socialtandpleje

2: Oprettelse af et nationalt og brugerrettet Viden- og Ressourcecenter for ældre- og socialtandpleje med fokus på forebyggelse og:

  • viden og dokumentation
  • vejledning og uddannelse
  • velfærdsteknologi
  • samfundsøkonomi
  • formidling

3: Kompetenceudvikling af personalet på Ældre-, Handicap-, Psykiatriområderne med mere.