Vejle Kommune har arbejde på at fremme kommunens ældre borgers tandsundhed. Projektet omfatter primært to punkter, at Omsorgstandplejen udarbejder en individuel
mundplejeplan på hver enkelt tilmeldt borger, samt at personalet opkvalificeres til at optimere de ældres mundhygiejne.

Fredericia Dagblad har skrevet en artikel om prokejtet.

Klik her for at læse om projektet
Klik her for at læse Artiklen i Fredericia Dagblad