Bliv klogere på tandpleje til ældre

Læs her nogle af de artikler, der understøtter behovet for tandpleje til ældre

 

Nyhedsbrev: Ældre-/seniorrådene kan gøre en forskel for svage ældres tænder

Danske Ældreråd, Nyhedsbrev, 20. årgang, februar 2018
Erik Stagested, landsformand for Danske Ældreråd

Ældre-/seniorrådene har en lovbefalet opgave i at rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål, og dermed også i forhold til, hvordan pengene, som kommunerne fået til dette område, bruges. Derfor vil jeg gerne opfordre ældre-seniorrådene til at holde øje med, hvordan deres kommunalbestyrelser bruger pengene til en øget indsats for svage ældres tandpleje. Danske Ældreråds mærkesag er underernæring, og her kan ældres tandhygiejne også spille en stor rolle, da ældre med dårlige tænder kan have svært ved at spise.

Uddrag fra nyhedsbrevet: “Ældre-/seniorrådene kan gøre en forskel for svage ældres tænder”

Klik her for at læse nyhedsbrevet.

Artikel: Lad ikke dine tænder slå dig ud, eller ihjel

3F/Faglige Seniorer, juni 2017
Lisa Bøge Christensen, lektor, ph.d. på Odontologisk Institut ved Københavns Universitet

Det er farligt og uværdigt, at vi som samfund overser og underprioriterer ældres tandsundhed. Der skal meget mere fokus på den i fx tandlæge- og plejeuddannelserne, og der skal flere ressourcer til den.

Uddrag fra artiklen: “Lad ikke dine tænder slå dig ud, eller ihjel”

Klik her for at læse artiklen.

Rapport: Tandpleje til socialt udsatte

ATO, Ansatte Tandlægers Organisation, maj 2017

Gruppen af socialt udsatte borgere er langt fra homogen. Den dækker over velfungerende unge, der i kortere eller længere tid er uden job og ikke er i uddannelsessystemet, langtidsledige, der er ude af A-kasse systemet, psykisk sårbare personer, der vanskeligt kan klare sig på arbejdsmarkedet, misbrugere, hjemløse m.fl.

Gruppen indeholder således både velfungerende borgere, der kan tage vare på egen sundhed og finde rundt i det sociale systems tilskudsmuligheder, og socialt set svage borgere, der kun vanskeligt kan tage vare på egen sundhed og som ikke uden støtte har forudsætninger eller muligheder for at finde rundt i det sociale system og dets støtteordninger.

Uddrag fra rapporten: “Tandpleje til socialt udsatte”

Klik her for at læse rapporten.

Artikel: Tandplejens stedbørn – de udstødte og de udsatte

Tandlægebladet, nr. 10, 2015,
Børge Hede, overtandlæge, adjungeret lektor, ph.d., Afdelingen for Samfundsodontologi, Odontologisk Institut, Det Sundhedsviden- skabelige Fakultet, Københavns Universitet, og Voksentandplejen, Københavns Kommune.

I de sidste tre årtier har den odontologiske interesse og viden om udsatte/udstødte grupper været i stadig vækst. Udsatte/udstødte er nu også inkluderet i WHO’s politik på tandplejeområdet. I Danmark har dette resulteret i de to tandplejeordninger: omsorgstandpleje og specialtandpleje samt i et større antal lokale forsøgsordninger. Fælles for de nævnte grupper er, at der pga. funktionsnedsættelser opleves barrierer for at benytte den almene tandpleje og for at opnå tandsundhed. Barriererne kan være af såvel fysisk, psykisk, økonomisk, juridisk som etisk karakter, og i samtlige grupper er dokumenteret en ringere tandsundhed end i almenbefolkningen. Såvel omsorgs- som specialtandpleje har en utilstrækkelig dækning i befolkningen, og der synes at være betydelige problemer med visitation til begge ordninger, som langtfra har den dækning, som man ville forvente. Der mangler også udvikling af en specifik faglighed for så vidt angår disse grupper og en overordnet strategi for disse borgeres tandpleje – en strategi, som inddrager de erfaringer, man har gjort sig fra de mange forskellige forsøgsordninger på lokalt plan.

Uddrag fra artiklen: “Tandplejens stedbørn – de udsatte og de udstødte”

Klik her for at læse artiklen.

Artikel: Tværfagligt samarbejde er nøglen til bedre mundpleje

Magasinet Pleje, 28. august, 2015.

Som et af de første plejehjem i København har Peder Lykke Centret implementeret mundplejeprogrammet Shared Oral Care. En klinikassistent kommer i dag fast på plejecentret og hjælper med mund- og tandpleje. Hun screener beboernes tandstatus og mundhygiejne, og sammen med plejepersonalet sætter hun fokus på alt lige fra tandbørstning og tandkødsbetændelse til smerter og proteser, der gnaver. ”Hun kommer rundt på afdelingerne, og vi kan altid spørge hende, og hun giver sig god tid til at vise os tingene. Jeg synes, det giver en tryghed,” siger social- og sundhedshjælper Sanne Kristiansen.

Uddrag fra artiklen: “Tværfagligt samarbejde er nøglen til bedre mundpleje”.

Klik her for at læse artiklen.

Folder: Forslag med beregninger til bedre tandpleje for mennesker med funktionsnedsættelser

Forum for Ældre- og Socialtandpleje, august, 2015.

Tand- og mundsygdomme er ikke længere folkesygdomme, der rammer hele befolkningen. I dag ses derimod en ophobning af tandsygdomme i samfundets marginalgrupper – ældre borgere og andre, som ikke kan tage vare på sig selv, og som er afhængige af andres hjælp. Samtidig er der fremkommet dokumentation for, at de pågældende borgere ikke modtager den nødvendige hjælp,  og for at mundens helbredstilstand i høj grad hænger sammen med det generelle helbred, livskvalitet og trivsel f.eks. udvikling af lungebetændelser, hjertekarsygdomme, tyggeproblemer, vægttab samt mangel på selvværd og livskvalitet

Uddrag fra folder: “Forslag med beregning til bedre tandpleje for mennesker med funktionsnedsættelser”.

Klik her for at læse folderen.

Artikel: Tandbørsten kan redde ældres liv

Tandlægebladet, nr. 12, 2014.

Omkring 500 indlæggelser for lungebetændelse kan undgås hvert år, hvis ældre på landets plejecentre får forbedret deres mundhygiejne. Og da mindst hver femte af indlæggelserne ender med, at patienten mister livet, kan effektive mundplejeprogrammer potentielt redde omkring 100 liv om året. Det anslår overtandlæge Børge Hede fra omsorgstandplejen i Københavns Kommune. Han står bag projektet, hvor personalet på fem plejecentre i kommunen er blevet oplært af klinikassistenter i at hjælpe beboerne med mundplejen.

Uddrag fra artiklen: “Tandbørsten kan redde ældres liv”.

Klik her for at læse artiklen.

Artikel: Tandbørstning redder liv

Politiken, 2. december, 2014.

På landsplan bliver cirka 5.000 plejehjemsbeboere indlagt med lungebetændelse om året, ifølge overtandlægen (Børge Hede), som tilføjer, at videnskabelige undersøgelser viser, at hver 10. indlæggelse kan undgås ved effektive mundplejeprogrammer.

Uddrag fra artiklen: “Tandbørstning redder liv”.

Klik her for at læse artiklen.

Artikel: Sådan kan du hjælpe din pårørende med at børste tænder

Politiken, 2. december, 2014.

  • Brug en blød tandbørste med et lille børstehoved.
  • Brug tandpasta med fluor.
  • Sørg for, at den ældre sidder ned, og at du står bagved.
  • Børst både tænder og tandkødsrande rene.
  • Pres forsigtigt tandbørsten mod tænder og tandkød og brug små gnubbende, cirkulære bevægelser.
  • Det er vigtigt, at tandbørstningen er rolig, og at du går systematisk frem, så alle tandflader børstes.
  • Hvis den ældre har kroner, broer og/eller implantater: Sørg for at børste omkring restaureringens kanter.
  • Hvis det er muligt, så hjælp den ældre med at bruge tandstikker eller en interdentalbørste til at holde rent mellem tænderne. Det er bedst, hvis den ældre får børstet sine tænder både morgen og aften.

Uddrag fra artiklen: “Sådan kan du hjælpe din pårørende med at børste tænder”.

Klik her for at læse artiklen.

Artikel: Patienter, man bare har lyst til at kramme

Etik, 28. december, 2011.

Sundhedsstyrelsens Tandplejeprognose 2010 viser, at kun 30.500 borgere bruger ordningen selvom man oprindeligt beregnede, at 6o.000 borgere havde behovet. Størstedelen af omsorgstandplejens brugere bor i ældrebolig eller på plejehjem. En mindre del udgøres af udviklingshæmmede og psykisk syge.

Uddrag fra artiklen: “Patienter, man bare har lyst til at kramme”.

Klik her for at læse artiklen.