Det nytter at hjælpe

Det nytter at hjælpe

Artikel: Gratis tandpleje giver bonus

Hus Forbi, maj 2017

Der burde oprettes en permanent ordning i alle kommuner, så udsatte borgere med særligt behov for tandlægehjælp ikke skal gå rundt i årevis med invaliderende tandproblemer. Både af hensyn til de udsatte borgeres livskvalitet, men også af hensyn til kommunernes økonomi.

Uddrag fra artiklen: “Gratis tandpleje giver bonus”

Klik her for at læse artiklen.

Artikel: Sunde tænder giver sunde borgere

Salling Avis, marts 2017

Det er ulykkeligt og tankevækkende, at der findes mennesker i et velfærdssamfund som det danske, som føler sig skamfulde og stigmatiserede på grund af deres tænder. Til gengæld viser erfaringerne fra de tre kommuner, at sunde tænder giver en højere livskvalitet, hvilket kan føre til, at man kommer ind på arbejdsmarkedet, får en kæreste og i det hele taget får et bedre liv.

Uddrag fra artiklen: “Sunde tænder giver sunde borgere”

Klik her for at læse artiklen.