Interviews med fagpersoner

Her kan du høre fra nogle, af de fagpersoner, der arbejder med ældres sundhed

Interview med Overtandlæge Børge Hede

Børge Hede, Overtandlæge, Ph.d. står for ældretandpleje og forebyggelse i København Kommunes Voksentandpleje.

Spørgsmål:

Hvorfor formår plejepersonalet ofte ikke at varetage tandplejen på plejecentrene?

Svar:

Det er der flere forskellige grunde til. Den meste synlige er, at der ikke er tilstrækkelig plejepersonale på centrene bl.a. på grund af de nedskæringer, der har været i de fleste kommuner. En anden grund er, at det er et skjult problem. Mange tager for givet, at de ældre selv kan holde en tilstrækkelig mundhygiejne blot de får en tandbørste i hånden, men faktisk kan 80 % af de ældre på plejecentrene ikke selv børste deres tænder tilstrækkeligt rene.  En sidste grund er manglende uddannelse og viden hos personalet. En stor del af plejepersonalet ved ikke, hvilken betydning en god mundhygiejne og en sund mund har for velbefindende og den almene helbredstilstand,  og hvilke konsekvenser der har når de ældre ikke får børstet tænder. Opsummerende kan man altså sige, at det handler om manglende uddannelse, manglende evner til bedømme behovet for hjælp og en manglede fokus på opgaven.

Spørgsmål:

Hvad er den største udfordring I møder, I jeres forebyggelse-arbejde?

Svar:

Det er, at der er så mange forskellige mennesker, der er indover den daglige tandpleje-opgave. Det er svært at nå gruppen hele vejen rundt og give alle den relevante information. De er desuden tit tvivl om, hvem der er den ansvarlig for tandpleje-opgaven. Mange vil gerne, men de tror, at det er den anden af deres kollegaer, der gør det. Og mange kommer også til upåagtet at nedprioritere det, fordi de vurdere at der er andre vigtigere plejeopgaver, der skal udføres.

Spørgsmål:

Hvorfor har vi behov for Forum for Ældre og Socialtandpleje?

Svar:

Fordi, der er en stor gruppe funktionsnedsatte borgere – heriblandt de svækkede ældre og socialt udsatte – som ikke selv kan formulere deres egne krav. Og de behov for at nogle taler på deres vegne. Der er jo ingen der ønsker dårlige tænder – specielt ikke ældre som har bevaret dem et helt liv forinden.

Spørgsmål:

Hvor lang er vi nået? Og hvor langt har vi igen?

Svar:

Jeg synes først, at vi er ved at komme ud af starthullerne. Vi er ved at få en erkendelse af, at vi har et stort problem, men der er lang vej endnu.

Spørgsmål:

Hvad er worst-case scenario, hvis dette ikke bliver prioriteret politisk?

Svar:

Det er, at vi i det danske samfund i de næste 10-15 år, vil opleve at langt størstedelen af de ældre på plejecentrene har dårlige og rådne tænder, bl.a. fordi de  har en demenstilstand der gør dem ude af stand til at tage vare på sig selv herunder deres daglige mundpleje.. Spørgsmålet er: Er det et velfærdssamfund værdigt, at vi har en gruppe, hvis behov vi bare negligerer. Det er simpelthen et spørgsmål om etik. Og så skal vi huske på at 25% af befolkningen dør, mens de bor på et plejehjem, så vi kan jo spørge os selv, om det det sådan vi selv vil ende? Vil vi have rådne tænder?  Skal man virkelig leve i 80 år med nogenlunde gode tænder og så opleve at ens tænder de sidste to år på et plejecentre, er rådnet væk?

Spørgsmål:

Hvor tror du, vi er om 20 år i forhold til tandpleje til ældre og socialt udsatte?

Svar:

Jeg er helt sikker på, at vi er tæt på at være i mål om 20 år.  At vi har fået større fokus på tandsygdomme hos de udsatte grupper og sikret os en fornuftig omfordeling af pengene. Vi skal ikke længere bruge pengene på dem, hvis tænder ikke fejler noget, men på dem, er her syge. En omfordeling af pengene er nødvendig, og den regner jeg med må komme. Her kan vi i Forum for Ældre og Socialtandpleje være med til at skubbe i den rigtige retning.

 

Børge Hede, Overtandlæge i Københavns Kommunes Voksentandpleje

Børge Hede, Overtandlæge, Ph.d.