Til oktober bliver der på Christiansborg afholdt en landskonference om sårbare og socialt udsatte borgeres tandpleje – eller mangel på samme

Konferencen, der har titlen: Sårbare og socialt udsattes tandpleje: ”ONDT I TÆNDERNE HAR SOCIAL SLAGSIDE – HVORDAN GØR VI DET BEDRE?”, afholdes af Forum for Ældre- og Socialtandpleje i samarbejde med Danske Handicaporganisationer, Gebistro (Randers); Landsindsatsen Én Af Os og SIND.

Læs programmet til konferencen d. 10. oktober 2019 og se der indlægsholderne og deres interessante emne.

Program til konferencen

Tilmelding til konferencen kan ské ved at skrive til os på info@aeldreogsocialtand.dk