Kontakt

Kontakt

Kontakt til Forum for Ældre- og Socialtandpleje:

Formand, tidligere sektorformand i FOA, Karen Stæhr
Sekretær for bestyrelsen: Tim Holberg Fog

info@aeldreogsocialtand.dk