Om os

Forum for Ældre- og Socialtandpleje

Om os

Forum for Ældre- og Socialtandpleje har som formål at medvirke til at fremme, udvikle og forbedre den forebyggende tandpleje blandt ældre borgere og borgere, der er socialt udsatte, for dér igennem at sikre borgerne et sundere og længere liv.

Ældre, handicappede, psykisk syge og socialt udsatte kan blive syge og dø, fordi de ikke får den nødvendige tandpleje.

Det gør vi noget ved. Læs mere om os i vores brochure (klik her).

 

Forum for ældre og socialtandpleje består af:

  • Formand for Forum, Karen Stæhr, tidl. sektorformand i FOA
  • 1. næstformand for Forum, Ove E. Dalsgaard, tidl. borgmester
  • 2. næstformand for Forum, Arne Rolighed, tidl. minister
  • Dansk Ældreråd, næstformand, Inger Møller Nielsen
  • Københavns Universitet, fhv. overtandlæge, lektor, ph.d. Børge Hede
  • Københavns Universitet, lektor ph.d. Lisa Bøge Christensen
  • SUFO, Forebyggelseskonsulent Anja Rosenlund
  • Varde Kommune, Ældrechef Thorkild Sloth Pedersen
  • Ældresagen, seniorkonsulent, Rikke Hamfeldt
  • DANSKE SENIORER, Peter Rudolf Hansen