Støt os

Og hjælp de ældre og socialt udsatte

Hjælp os med at hjælpe andre

Du kan bakke op om Forum for Ældre- og Socialtandplejes arbejde både som privatperson og som virksomhed. Du kan f.eks. støtte os med viden, økonomiske bidrag og lign.

Kontakt sekretariatet, hvis du ønsker at støtte Forum for Ældre og Socialtandpleje.

 

Projekt: Bedre tandpleje og tandsundhed for særligt udsatte

De overordnede mål for projektet er dels at forbedre tandsundhedstilstanden for særligt udsatte borgere, dvs. voksne og ældre personer, der af fysiske, psykiske eller sociale årsager ikke har mulighed for at benytte det almindelige tandplejetilbud, og dels at forbedre mulighederne for at disse modtager adækvat tandpleje.

Klik her for at læse mere om projektet.