Vedtægter

Vedtægter

Foreningen Forum for Ældre- og Socialtandpleje har som formål er at medvirke til at fremme, udvikle og forbedre den forebyggende tandpleje blandt ældre borgere og borgere, der er socialt udsatte, for dér igennem at sikre borgerne et sundere og længere liv.

Foreningen fremmer udelukkende almene formål og vil ikke støtte eller fremme erhvervsinteresser eller andre særinteresser. Foreningen er helt uafhængig og selvstændig.

Foreningens fokusområde er således ”Sundhed og tandpleje for ældre og socialt udsatte”.

Opgaven indebærer at arbejde i forhold til de ældre borgere og de socialt udsatte borgere selv, men også i forhold til disses pårørende og social- og sundhedspersonalet.
Overordnet set rummer denne arbejdsopgave en samfundsøkonomisk vinkel, en sundhedspolitisk vinkel og en vinkel mht. brugerinteresse/-involvering.

Foreningen vil således arbejde med områderne:

  •  Viden-indsamling: Hvad er problemet, hvordan er det ’skruet sammen’? Act-on-fact
  • Information og viden-udveksling: Hvorfor skal man gøre noget, hvad skal gøres, hvem skal gøre det? Foreningen er sålkedes ’forum’ for praktisk viden om ældre- og socialtandpleje
  • Instruktion og vejledning: Hvad skal man gøre hvordan? Dvs. kompetenceudvikling af social- og sundhedspersonalet. Hvor kan man få hjælp, hvor kan man få vejledning? Foreningen er således ’forum’ for formidling af instruktioner og anden praktisk vejledning til konkret hjælp
  • Udarbejde cases: Underbyggede eksempler på cost-benefit af indsatser for ældres og socialt udsattes tænder og sundhed (fx rubriceret under Sundhedsaftaler, Ældremilliarden) og systematisk formidle disse data, materialer, rapporter, cases, instruktioner mm. til brugere, hjælpere/personale og beslutningstagere.

Målgrupperne

Målgrupperne for foreningens informative og praktiske arbejde vil være de ældre borgere og de socialt udsatte borgere selv, deres pårørende og social- og sundhedspersonale.

I sit virke for målgrupperne vil foreningen endvidere fokusere på politiske beslutningstagere, nøglepersoner i den offentlige sektor, ledelsen i primært offentlige – men også private – virksomheder, fonde og andre sponsorer samt opinionsdannere og medier.